لینک های دسترسی

کشته شدن بيست و نه نفر در اثر سقوط يک طيارهٌ ايراني


رئيس ادارۀ هوائي ملکي ايران مي گويد در اثر سقوط يک طياره در شهر شمال شرقي مشهد، بيست و نه نفر کشته و چندين نفر ديگر زخمي گرديد.

نوراله رضائي نيارکي، طي سخنراني در تلويزيون دولتي ايران خبر قبلي را رد نمود که گفته شد هشتاد نفر در اين حادثه تلف گرديده است. وي گفت اين طياره که يکصد و چهل و هشت نفر سرنشين داشت، در جريان نشتن به خط دوش ميدان هوائي لغزيده و آتش گرفت.

گذارش هاي تلويزيون عملهٌ اطفائيه را نشان ميداد که در حاليکه دود از قسمت وسط بدنهٌ طياره خارج ميشد، بر طياره آب ميپاشيدند.

طيارهٌ نوع (توپوليڤ) ساخت روسيه مربوط شرکت هوائي ايران ايرتور از بندر عباس بمشهد مواصلت کرده بود.

اين سانحه تازه ترين حادثه بارابطه به طيارات کهنهٌ ايران ميباشد. يک طيارهٌ نظامي در ماه جنوري سقوط نموده باعث کشته شدن يازده نفر گرديد. و در ماه دسمبر يک طيارهٌ مسافر بري بر يک عمارت در تهران تصادم نمود که در آن حادثه يکصدو پانزده نفر تلف گرديد. .

XS
SM
MD
LG