لینک های دسترسی

دفن جسد رهبر مليت خواه بلوچ از طرف مقامات پاکستان


مقامات پاکستاني میگويند جسد نواب اکبر بُگتي رهبر قبيلوي را، که مرگش در جريان عمليات نظامي منجر به مظاهرات خشونت آميز چند روزه گرديد، به خاک سپردند.

جنازۀ (نواب اکبر بگتي) رهبر مليت خواۀ بلوچ، در داخل تابوتي که قفل شده بود به قبرستاني در (ديره بگتي) شهر زادگاهش به خاک سپرده شد. جسد او نه به خبرنگاران و نه به عزاداران نشان داده نشد.

فاميل بگتي در مراسم تدفين اشتراک ننمودند. آنها مي گويند حکومت از دادن جسد به فاميلش خوداري نمود.

اعتصاباتي که به احتجاج عليۀ مرگ بگتي براه افتاده بود امروز در ولايات بلوچستان و سند بطور گسترده اي و در ولايات پنجاب و سرحد شمال غرب بطور قسمي تعميل شد.

جناح مخالف حکومت مي گويد، قواي نظامي عمداً بگتي را هدف قرار داد، و تقاضاي تحقيقات در زمينه را نموده اند. اردو اين اتهام را تکذيب ميکند.

بگتي براي خودمختاري ولايتي و عوايد بيشتر از منابع طبيعي ولايت بلوچستان مبارزه ميکرد.

XS
SM
MD
LG