لینک های دسترسی

کشته شدن شصت نفر در اثر حملات هم آهنگ ديروزي در بغداد


عمله نجات عراقي امروز جمعه بعد از اينکه حملات مسلسل راکت و بم، ساختمان ها را در بغداد تخريب کرده و حد اقل شصت نفر را به روز پنجشنبه تلف نمود، مصروف کشيدن اجساد از زير خرابه ها هستند.

اين حملات، که به گفتهٌ مقامات، شامل تعبيهٌ مواد منفجره در اپارتمان ها بود، اضافه تر از ۲۵۰ نفر را زخمي ساخت. حملات مسلسل، براي مدت نيم ساعت در مناطق شيعه نشين پايتخت کشور صورت گرفت.

حملات هم آهنگ در جريان فعاليت هاي شديد قواي ايالات متحده و عراق جهت توقف خشونت هاي فرقوي صورت گرفت.

صبح روز پنجشنبه (نوري المالکي) صدراعظم عراق گفت، اميدوار است قواي عراقي بتواند تا پايان سال جاري مسؤليت امنيتي اکثريت کشور را به عهده گيرد. وي گفت ماه آينده مسولست ايالات (ذي قار) به قواي عراقي سپرده ميشود.

XS
SM
MD
LG