لینک های دسترسی

يک عسکر برتانوی در افغانستان کشته و يک تن ديگر زخمی شد.


وزارت دفاع برتانيه مي گويد در جريان برخورد عساکر برتانوي با شورشيان در ولايت جنوبي هلمند، يک عسکر برتانوي کشته و يکتن ديگر شديداً زخمي گرديده است.

عسکر زخمي به يک کلينيک طبي انتقال داده شد و تحت تداوي قرار دارد.

مقامات رسمي برتانوي، تا زمانيکه به فاميل هاي اين عساکر خبر داده نشود، از ارائه جزئيات به شمول اسم عساکر خوداري مينمايند.

بعد از جا بجا شدن قواي ناتو در جنوب افغانستان جهت کشتن و يا دستگيري طالبان و افراد القاعده در هفته هاي اخير، خشونت افزايش يافته است.

XS
SM
MD
LG