لینک های دسترسی

اظهارات  سرمنشي موسسه متحد بدنبال ملاقاتش بارئيس جمهور ايران


کوفي انان سرمنشي ملل متحد حين بازديداش از تهران گفته است هالوکاست يا فتل جمعي يهوديان توسط نازي ها در جنگ جهاني دوم يک « واقعيت تاريخي غير قابل انکار» است

. انان اين مطلب را بدنبال ملاقاتش با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران و تبصره هاي وي که ايران رياست کانفرانسي را جهت بحث روي آنچه سخنگوي وزارت خارجه ايران آنرا مبالغه درمورد قتل جمعي يهوديان مي خوانده، داير خواهد کرد .

رئيس جمهور ايران قتل دسته جمعي يهوديان اروپا توسط آلمان نازي را در جريان جنگ جهاني دوم يک « افسانه» خوانده است . سرمنشي موسسه ملل متحد که درتهران سخنراني مي کرد .

همچنان گفت رئيس جمهور ايران حمايتش را از فيصله نامه شوراي امنيت ملل متحد مجدداً ابراز نموده که آتش بس بين ايران و حزب الله را برقرارساخته است.

XS
SM
MD
LG