لینک های دسترسی

اظهارا ت محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران در ايالات متحده


محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران که جهت يک بازديد از ايالات متحده وارد اين کشور شده است ميگويد مشي ايالات متحده دراطراف و اکناف جهان به دهشت افگني دامن مي زند .

خاتمي در يک اجتماع بزرگ مسلمانان امريکايي در شيکاگو گفت : در حاليکه حکوت ايالات متحده عليه د هشت افگني مي جنگد ، مشي و سياست هاي آن « خود خواهانه » و « جنگ طلبانه» بوده و تنها باعث دهشت افگني و خشونت بيشتر ميگردد.

رهبر سابق ايران اين تبصره هارا بروزشنبه در يک نشست سالانه جامعۀ اسلامي شمال ايالات متحده بعمل آورد. محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران از مسلمانان ایالات متحده تقاضا کرد گروۀ فشار را براي مقابله و خنثي ساختن تصورات نادرست و تفهيم غلط در باره اسلام تشکيل دهند .

رئيس جمهور سابق ایران که ازسال ۱۹۷۷ تا سال قبل زمام امور کشورش را بدست د اشت ميگويد يکي از اولين رهبران جهان بود که حملات دهشت افگني ۱۱ سپتامبر را بر ايالات متحده محکوم کرد. خاتمي ميگويد او ميدانست که اين حملات باعث تشديد دهشت ا فگني وتضعيف مفاهيم وپندار ها در باره عدالت و بشريت خواهد شد. در يک بيانيه ديگري که محمد خاتمي دراوايل روز شنبه ايرادکرد خواستار گفت و شنود هاي دو جانبه و همکاري در بين رهبران اديان جهان شد. خاتمي اين تبصره ها را خطاب به رهبران جامعه اسلامي در حومه « سترييم وود» شيکاگو ايراد نمود .

خاتمي عالي رتبه ترين مامور ايراني است که از سال ۱۹۷۹ ببعد ، که ايراني ها اعضاي سفارت ايالات متحده رادر تهران گروگان گرفتند از ايالات متحده بازديد مي کند. او براي يک مسافرت و بازديد دوهفته يي از ايالات متحده، بروز جمعه بعد از آن وارد امريکا شدکه وزارت خارجه برايش اجازه مسافرت و يا ويزه داد .

قرار است خاتمي بروز سه شنبه در کاتيدرال يا کليبساي بزرگ واشنگتن بيانيه اي ايراد کند و بروز جمعه در کنفرانس سالانه مجمع عمومي موسسه ملل در نيويارک شرکت نمايد.

XS
SM
MD
LG