لینک های دسترسی

عساکر سري لانکائي شهرکي را از شورشيان تسخير کردند.


قواي نظامي سري لانکا ميگويد کنترول شهر ساحلي سپمور را در شرق آن کشور از شورشيان ببرهاي تامل که ازان جهت گلوله باري بر پايگاۀ قواي بحري ترينکومالي استفاده ميکردند، تسخير نموده است.

مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا تسخير اين شهرک را امروز در يک اجتماع حزب حاکمه اش در کولمبو اعلام کرد. يک نطاق قواي نظامي گفت عساکر بدون مواجه شدن بمقاومت زيادي، داخل شهر شدند.

اين پيروزي حکومت بعد از روزها جنگ شديد قواي توپخانه با شورشياني صورت گرفت که همچنان کوشش دارند راۀ تدارکاتي شبۀ جزيرۀ جفناي تحت کنترول حکومت را در شمال قطع کنند.

قواي نظامي ميگويد از وقتي که اين حمله بتاريخ ۲۷ آگست آغاز شد، تا بحال ۱۴ عسکر کشته شده است.

در يک انکشاف جداگانه، بانک مرکزي سري لانکا ميگويد حسابات سازمان هاي خيريۀ طرفدار شورشيان تامل را که حکومت ميگويد فعاليت هاي شورشيان را تمويل ميکردند، قيد کرده است.

XS
SM
MD
LG