لینک های دسترسی

قتل يک قوماندان تندروان در کشمير


پوليس هند ميگويد آنها يک قوماندان ارشد تندوران را درکشمير تحت ادارۀ هند بقتل رسانيده اند. آنها ميگويند بيلو گوجار را طي يک عمليات شبانه در پناهگاۀ وي در منطقۀ اودامپور بقتل رسانيده اند. پوليس ميگويد

وي يک قوماندان محلي گروۀ مسلمانان جدايي طلب حزب المجاهدين بوده و ازپانزده سال باينطرف با حکومت ميجنگد. کدام عکس العملي تاکنون از جانب حزب المجاهدين در مورد داده نشده است. اين گروه که رهبري آن در جانب پاکستان مستقر ميباشد، عمدتأ از جانب کشمير جوانان را جلب و جذب مينمايند.

هند پاکستان را به کمک و تسليح اين گروه متهم مينمايد. پاکستان اين ادعا را رد ميکند. حزب المجاهدين يکي از بيش از ده گروهي ميباشد که از سال ۱۹۸۹ باينطرف براي استقلال ويا يکجا شدن کشميربا پاکستان ميجنگند.

XS
SM
MD
LG