لینک های دسترسی

اسرائيل ميگويد محاصره راه هاي بحري و هوائي لبنان را خاتمه ميدهد


اسرائيل ميگويد که محاصره هوايي و بحري بر لبنان را بروز پنجشنبه خاتمه ميدهد. در بيانيۀ که از جانب دفتر صدراعظم اسرائيل منتشر شده حاکيست که قواي بين المللي ، قومانده امور بحريه و ميدان هاي هوايي را شام پنجشنبه بدست خواهد گرفت.

در بيانيه آمده است که کانداليزا رايس ، وزير خارجه ايالات متحده و کوفي انان ، منشي عمومي ملل متحد ، به اسرائيل اطلاع داده اند که قواي بين المللي آماده هستند تا قومانده را بدست بگيرند.

به اساس قطعنامه آتش بس ملل متحد ، قواي لبناني و بين المللي سرحدات لبنان را گزمه ميکنند تا از تسليح مجدد حزب الله جلو گيري کنند. اسرائيل اين محاصره را در پايان جنگ يک ماهه با حزب الله ، آغاز کرد. قبلا کوفي انان گفته بود ، وي اميدوار است که اسرائيل محاصرۀ لبنان را تا دو روز ديگر خاتمه دهد.

در يک خبر ديگر، يکي از شرکت هاي هواپيمايي برتانيه ميگويد که محاصره اسرائيل را در هم شکسته و بعد تر در همين روز مستقيما به بيروت پرواز خواهد نمود. عکس العمل اسرائيل در مورد اين پرواز معلوم نيست.

گزارشهاي محلي حاکيست که کشتي هاي فرانسه ، يونان و ايتاليا قرار است نظارت آتش بس را بدوش گيرند. و طبق يک خبر ديگر ، دو عسکر لبناني در جنوب آنکشور ، در جريان خنثي ساختن و انفجار يک وسيله منفجرۀ زمان جنگ ، کشته شدند.

XS
SM
MD
LG