لینک های دسترسی

امريکائيان از پنجمين سالگرد حملات ۱۱ سپتمبر يادبود کردند.


امريکائيان امروز از پنجمين سالگرد حملات ۱۱ سپتمبر با لحظات سکوت و قرائت نام هاي قربانيان، يادبود بعمل آوردند.

جورج بش، رئيس جمهور از هر سه ساحۀ حملات که طي چند ساعت محدود تقريباً سه هزار نفر را تلف کرد و اين حملات را مهلک ترين حملات در خاک ايالات متحده ساخت، ديدن ميکند.

آقاي بش و لورا، خانمش باحترام از قربانيان يک طيارۀ اختطاف شده که از اثر مقاومت مسافرين و غالب شدن بر حمله کنندگان سقوط کرد، يک اکليل بزرگ گل را در يک مزرعۀ خالي در ايالت پنسلوانيا گذاشتند. چنان اظهار عقيده ميشود که آن طياره يا بسوي قصر سفيد و يا عمارت کانگرس در حرکت بود. دران حمله ۴۰ نفر کشته شدند. آقاي بش در يک روز سرد و ابرآلود دران مزرعه با خانواده هاي قربانيان آن حمله ملاقات کرد.

قبلاً در طول روز جورج بش، رئيس جمهور به عملۀ اطفائيه و پوليس شهر نيويارک پيوست. درانجا حاضرين دوبار درست در وقت اصابت دو طياره بر مرکز جهاني تجارت که باعث تخريب دو عمارت شد، سر خود را خم نموده و لحظاتي سکوت کردند.

همسران و دوستان ۲۷۴۹ نفري که در حمله بر عمارات مرکز جهاني تجارت کشته شدند، نام هر يک از قربانيان را قرائت ميکنند. ساير اعضاي خانواده هاي قربانيان که اکثر شان گل هاي گلاب و عکس هاي عزيزان شان را حمل ميکردند براي استماع آن اجتماع کردند و دسته هاي گل را در محل گذاشتند.

امروز در طول روز آقاي بش در مراسمي در عمارت وزارت دفاع اشتراک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG