لینک های دسترسی

کشورهاي جهان طي مراسمي از حملات ۲۰۰۱ يادبود کردند.


نمايندگان در ملل متحد باحترام قربانيان حملات دهشت افگني سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده يک دقيقه سکوت کردند.

کوفي انان، سرمنشي ملل متحد در محضر شوراي امنيت آن سازمان گفت آن حملات حمله اي بر بشريت بود.

در فنلند، مقامات در کنفرانس ۳۸ کشور در هلسنکي قربانيان حمله را بخاطر آورده، تعهد کردند که بجنگ عليۀ گروه هاي دهشت افگن در سراسر جهان ادامه بدهند.

مقامات اتحاديۀ اروپا طي پيامي گفتند حملات ۱۱ سپتمبر نشان داد که دهشت افگني تهديدي بتمام دول و مردم است.

در آلمان، پاپ بندکت مراسم دعاخواني برپا کرد که شامل اتحاف دعا براي صلح در جهان، پنج سال بعد از حملات ۱۱ سپتمبر بود.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان پيامي فرستاده همبستگي با مردم امريکا ابراز داشتند. او گفت خسارۀ عظيمي را که اين حملات سبب گرديده، درک ميکند و گفت که مردم کشورش براي سالها عليۀ دهشت افگني مبارزه نموده است.

اقارب قربانيان برتانوي حملات در جريان مراسمي در سفارت ايالات متحده در لندن اکليل هاي گل گذاشتند. دران حملات ۶۷ تبعۀ برتانيه کشته شدند.

در سفارت هاي ايالات متحده در البانيه، روسيه و اوکراين نيز مراسمي برگزار شده بود.

و مايکل رنبرگر، سفير ايالات متحده در کينيا در مراسم يادبود با ريش سفيدان قبيلۀ ماساي، اشتراک کرده بود. آن قبيلۀ کينيا ۱۴ راس مواشي را بخانواده هاي قربانيان حملات ۱۱ سپتمبر اهدا کرده اند.

XS
SM
MD
LG