لینک های دسترسی

بش در مورد ۱۱ سپتمبر: مفکورۀ نفرت را با آزادي شکست بدهيد.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد بعد از حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ طرز تفکر او با رابطه بجهان بطور چشمگيري تغير کرده است.

او ميگويد درک کرده که ايالات متحده در يک مبارزۀ مفکوروي شبيۀ جنگ سرد دخيل ميباشد و مهمترين مسؤليت او حفاظت مردم امريکاست.

رئيس جمهور در يک پروگرام شبکۀ تلويزيوني NBC گفت ايالات متحده با قاتلين سفاکي مواجه است. او گفت بمنظور حفاظت از کشور بتهاجم ادامه خواهد داد.

آقاي بش گفت از طريق آزادي و مفکورۀ اميد ميتوان مفکورۀ نفرت را شکست داد.

او گفت مردم هنوز هم ميخواهند که بيايند و ما را بکشند. اما او گفت که چيز مهم اين است که امريکائيان بکار روزمرۀ شان ادامه ميدهند.

XS
SM
MD
LG