لینک های دسترسی

قواي تحت رهبري ايالات متحده و افغاني ۱۲ شورشي طالب را کشته و ۲۸ تن ديگر را دستگير کردند.


مقامات افغاني ميگويند قواي امنيتي طي چندين عمليات حد اقل ۱۲ شورشي را کشته و ۲۸ تن ديگر را دستگير کرده است.

مقامات ميگويند اين تندروان بروز سه شنبه در جنگ ها در ولايت غزني کشته شدند. مقامات محلي ميگويند دو فرد پوليس و يک عسکر مجروح شدند.

مقامات افغاني و امريکائي ميگويند يک قوماندان و شش عضو حزب اسلامي حکمتيار در جملۀ دستگير شدگان قرار دارند. آنها ميگويند هفت نفر در ولايت ننگرهار دستگير گرديدند.

در عين زمان انتونيو مريا کوستا، رئيس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد امروز از قواي ناتو تقاضا کرد تا جهت امحاي صنعت ترياک در جنوب افغانستان اقدامات شديد نمايد.

او از کشورهاي عضو ناتو تقاضا نمود تا به آن اتحاديه صلاحيت بدهد جهت متوقف ساختن آنچه او حلقۀ خبيثۀ تمويل دهشت افگنان توسط مواد مخدر و محافظت قاچاق بران توسط دهشت افگنان خواند، اقدام قاطع نظامي کند.

در يک واقعۀ ديگر، افراد مسلح ناشناس يک کارمند بشري از کشور کولمبيا را با دو کارمند افغان يک سازمان خيريۀ فرانسوي در ولايت وردک اختطاف کردند. مقامات محلي ميگويند اين سه نفر بروز يکشنبه ناپديد شدند و پوليس در جستجوي شان است. واضح نيست که آنها چرا دران منطقۀ دور دست رفته بودند.

در يک انکشاف جداگانه، يک عسکر ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده از اثر چپه شدن موتر در جريان جنگ در شرق افغانستان، هلاک شد. درين واقعه يک عسکر ديگر مجروح گرديد. اين حادثه ديشب در ولايت کنر رخ داد.

XS
SM
MD
LG