لینک های دسترسی

يک ادارۀ ملل متحد ميگويد اقتصاد فلسطينيان در شرف سقوط است.


ادارۀ تجارت و انکشاف ملل متحد هشدار ميدهد که اقتصاد فلسطينيان در شرف سقوط است.

اين اداره طي گزارشي ميگويد سال آينده عايد سالانۀ هر نفر در قلمرو فلسطين شايد در حدود يک هزار دالر باشد. اين اداره پيشگوئي ميکند که بيکاري دران قلمرو به ۵۰٪ خواهد رسيد که فقر بيشتر و تشنج هاي اجتماعي را تشديد خواهد کرد.

ايالات متحده و ساير کشورهاي غربي بعد از بقدرت رسيدن گروۀ تندرو اسلامي حماس در سال جاري، کمک هاي شان را ملتوي ساختند.

ادارۀ فلسطينيان نتوانسته است که معاشات بيش از ۱۶۰ هزار کارمند آن اداره را بپردازد.

حماس و فتح گروۀ مربوط محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان بمنظور رفع تعزيرات گفته اند که حاضر اند قدرت را بين خود تقسيم کنند.

در ساير خبرها در باريکۀ غزه، يک عسکر اسرائيلي در جنگ با تندروان فلسطيني کشته شده است.

در بيت اللحم واقع در منطقۀ تحت اشغال اسرائيل در کرانۀ غربي رود اردن، عساکر اسرائيلي يک نوجوان فلسطيني را بضرب گلوله بقتل رسانيدند.
XS
SM
MD
LG