لینک های دسترسی

بش از حملات ۱۱ سپتمبر ياد کرد و براي ادامۀ جنگ عراق استدلال نمود.


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ايالات متحده اکنون نسبت بوقتي که دهشت افگنان بتاريخ ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ حمله کردند، محفوظ تر است. اما او ميگويد کشور بمقابل حملات جديد معافيت ندارد.

آقاي بش شام دوشنبه در پنجمين سالگرد حملات خطاب بملت بيانيه ايراد کرد. او گفت دشمن بدون ترحم ميکشد و مخالف آزادي و نارضائيتي است. او گفت يک تصور انحرافي از اسلام، نيروي تحرکي دشمن است.

آقاي بش همچنان از جنگ عراق مدافعه کرد. او گفت رژيم صدام حسين تهديدي را متوجۀ جهان ميساخت که نميتوان ناديده گرفت. او گفت مصونيت ايالات متحده بر نتيجۀ جنگ در جاده هاي بغداد متکي است.

اما هنري ريد، رهبر ارشد ديموکرات ها در مجلس سناي کانگرس ايالات متحده امروز رئيس جمهور را متهم کرد که موضوع سالگرد حملات را سياسي ساخته و ميخواهد با استفاده ازين فرصت از يک جنگ غير محبوب مدافعه کند.

قصر سفيد امروز اين گفتارها را رد کرده گفت تبصره هاي رئيس جمهور حزبي نه بلکه يک بازتاب صادقانه از حملات دهشت افگني بود.

XS
SM
MD
LG