لینک های دسترسی

ايران به صدراعظم عراق که ازان کشور ديدن ميکند کمک امنيتي عرضه کرد.


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد به عراق جهت کنترول شورش دران کشور کمک عرضه کرده است.

آقاي احمدي نژاد طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با نوري المالکي، صدراعظم عراق، گفت بهبودي امنيت در عراق ثبات را در سراسر منطقه تقويه ميکند.

آقاي مالکي امروز در آغاز بازديد دو روزه اش از ايران، با رئيس جمهور آن کشور ملاقات کرد.

در ماۀ جون، قوماندان ارشد نظامي ايالات متحده در عراق ايران را متهم کرد که براي گروه هاي افراطي شيعه در عراق تکنالوژي اسلحه و تعليمات فراهم ميکند.

در بغداد، پوليس عراق امروز ميگويد انفجار بمي در يک موتر حد اقل شش نفر را در يک منطقۀ متمول بغداد هلاک ساخت.

افراد مسلح چهار کرد را در شهر شمالي موصل بقتل رسانيدند.

يک محکمه در بغداد گواهي شاهدان را در محاکمۀ صدام حسين، رهبر سابق عراق و شش همدست او که بصدور امر قتل ده ها هزار کرد عراقي در سال هاي ۱۹۸۰ متهم هستند، استماع ميکند.

XS
SM
MD
LG