لینک های دسترسی

رئيس جمهور افغانستان و صدراعظم پاکستان شاهراۀ جلال آباد- تورخم را افتتاح کردند.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان و شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان شاهراۀ جلال آباد – تورخم را افتتاح کردند.

چند ساعت قبل از افتتاح شاهراه دو راکت بشهر جلال آباد اصابت کرد ولي تلفاتي را سبب نگرديد.

پاکستان اين پروژۀ ساختماني را که عمده ترين گزرگاۀ بين دو کشور است، تمويل نمود.

سفر شوکت عزيز باوجود تشنج بين دو کشور روي آنچه افغانستان عدم کوشش پاکستان در سرکوبي شورشيان طالب ميخواند، صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG