لینک های دسترسی

عفو بين المللي حزب الله را بارتکاب جرايم جنگي متهم ميکند.


سازمان عفو بين المللي که يک گروۀ مدافع حقوق بشر است تندروان حزب الله را در لبنان متهم ميکند که در جريان منازعات يک ماهه با اسرائيل مرتکب جرايم جنگي شده است.

عفو بين المللي طي گزارشي که امروز منتشر ساخته ميگويد حزب الله حملات راکت را براه انداخته و افراد ملکي را در شمال اسرائيل عمداً هدف قرار ميداد.

اسرائيل ميگويد حزب الله تقريباً چهار هزار راکت بران کشور شليک کرده ۴۳ نفر ملکي اسرائيلي را بشمول چندين کودک، بقتل رسانيد.

عفو بين المللي ميگويد اين حملات بر جوامع يهوديان، عرب ها و درزي ها در شمال اسرائيل صورت گرفت ولي حزب الله ظاهراً کوشش ميکرد مناطق يهودي را هدف قرار دهد.

اين گروۀ مقيم لندن همچنان ميگويد گزارش هائي را تحت تحقيق قرار داده که حزب الله در جنگ ها از افراد ملکي منحيث سپر انساني استفاده ميکرد.

عفو بين المللي ميگويد آن گروۀ تندرو ادعاهاي جرايم جنگي را تکذيب ميکند.

ماۀ گذشته، عفو بين المللي اسرائيل را بخاطر حملات بدون تميز و بي تناسب بر اهالي لبنان مورد انتقاد قرار داد.

XS
SM
MD
LG