لینک های دسترسی

در تصادم بس در کشمير پاکستان ۸ نفر هلاک شد.


مقامات در کشمير تحت ادارۀ پاکستان ميگويند از اثر سرنگون شد يک بس در راۀ کوهستاني بدريا حد اقل هشت نفر هلاک شدند.

پوليس ميگويد حد اقل ۲۴ سرنشين ديگر بس درين حادثه زخمي شده اند.

اين بس ديشب در منطقۀ شرقي مظفرآباد، مرکز کشمير در حرکت بود که از سرک بکرانۀ درياي نيلم سرنگون شد.

اين منطقه هنوز هم با خسارات ناشي از زلزلۀ تباه کن ماۀ اکتوبر سال ۲۰۰۵ دست و پنجه نرم ميکند که باعث هلاکت تقريباً ۷۴ هزار نفر شده بود. راه هاي اين منطقۀ کوهستاني از وقت وقوع زلزله باينطرف در وضع بدي قرار دارد.

XS
SM
MD
LG