لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپا از حکومت جديد فلسطينيان استقبال کرد.


وزراي خارجۀ اتحاديۀ اروپا از پلان هاي فلسطينيان براي تشکيل يک حکومت جديد وحدت که جانشين حکومت فعلي تحت رهبري حماس ميشود، استقبال کرده است.

اين وزرا امروز در بروکسل تشکيل جلسه دادند تا اين موضوع را مورد بحث قرار دهند که آيا از پلان فلسطينيان جهت تشکيل يک حکومت جديد باشتراک جنبش حاکمۀ حماس و فتح حمايت کنند يانه.

وزير خارجۀ فنلند ميگويد اتحاديۀ اروپا بايد اين حکومت جديد فلسطينيان را منحيث فرصتي براي تجديد عمليۀ صلح شرق ميانه تلقي کند.

اما وزراي خارجه تصميم روي اعادۀ کمک را بحکومت فلسطينيان که با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم ميکند، ملتوي ساختند. در عوض آنها موافقه کردند تا يک پروگرام کمک مؤقتي را که برسيدن وجوه بفلسطينيان محتاج بدون دخالت حماس، اجازه ميدهد، براي سه ماۀ ديگر تمديد نمايند.

XS
SM
MD
LG