لینک های دسترسی

عکس العمل به تبصره هاي پاپ در مورد اسلام، ادامه دارد.


تکرار يک مقولۀ چند قرن قبل توسط پاپ بندکت، که اسلام را بخشونت ارتباط ميدهد، در بين کشورهائي که تعداد زياد نفوس مسلمان دارد، عکس العمل هائي را سبب گرديده است.

پارلمان پاکستان باتفاق آرا لايحه اي را تصويب کرد که حاکيست پاپ به اسلام و پيغمبر آن اهانت کرده است.

همچنان وزارت خارجۀ پاکستان سفير واتيکان در اسلام آباد را احضار کرد. سفير واتيکان گفت بخاطر اضطرابي که تبصره هاي پاپ ايجاد نموده متاسف است و تاکيد کرد که تبصره هاي پاپ سؤ تعبير گرديده است.

آيت الله العظمي، محمد حسين فضل الله، رهبر ارشد اسلامي شيعيان لبنان حين اداي نماز جمعه تقاضا کرد که پاپ بايد مستقيماً معذرت بخواهد نه از طريق مامورين واتيکان.

رهبر کليساي کاتوليک جهان اين تبصره ها را بروز سه شنبه در محضر استادان يونيورستي در آلمان بعمل آورد. او از يک امپراتور قرن ۱۴ قسطنطنيه نقل قول کرد که «پيامبر اسلام صرف چيزهاي بد و غيربشري،» چون جهاد را بارمغان آورد.

رهبران مسلمانان در سراسر شرق ميانه و جنوب آسيا اين تبصره ها را تقبيح کرده و تقاضا نموده اند که پاپ پوزش بطلبد.

واتيکان ميگويد پاپ بندکت به اسلام احترام قائل است و اراده نداشت بکسي اهانت کند. يک مقام واتيکان امروز از دانشمندان اسلام تقاضا کرد تا بيانيۀ پاپ را در محضر استادان يونيورستي ها مرور کنند و گفت اين واضح است که دران بر اسلام حمله نشده است.

XS
SM
MD
LG