لینک های دسترسی

عذر خواهئ رهبر کاتوليک هاي جهان


پاپ بيني ديکت ميگويد از عکس العمل شديدي که تبصره هاي او در هفته قبل در مسلمانان ايجاد کرده و آنرا اهانت به اسلام مي خوانند ، عميقاً متاسف ميباشد.

پاپ امروز يکشنبه گفت ، اظهارات او درين رابطه در جريان ايراد يک بياينه اکادميک بروز سه شنبه در آلمان ، نقل قول از يک متن قرون وسطي بوده و به هيچ وجه معرف نظر شخصي او نبوده است. پاپ در آن بينات خود در مورد جهاد حرف رانده و گفت خشونت با ماهيت و ذات خداوند موافقت ندارد.

رهبران سياسي و ديني اسلامي در تمامئ شرق ميانه اظهارات پاپ را تقبيح کرده و از او خواسته اند معذرت بخواهد. در عکس العمل بمقابل اظهارات پاپ ، تظاهرات و حوادث خشونت باري رخ داده است.

پاپ بينيکديکت ميگويد: هدف از ايراد بياينه او دعوتي بود براي گشودن يک گفت و شنود صميمانه و صريح ، بين پيروان اديان مسيحي و اسلام ، با حفظ احترام متقابل در بين شان. عذر خواهئ رهبر کاتوليک هاي جهان امروز يکشنبه طي يک سخنراني در برابر زائريني بعمل آمد که درمقابل اقامتگاه او « کاستل گاندلفو » در بيرون شهر روم جمع شده بودند.

XS
SM
MD
LG