لینک های دسترسی

بش در مجمع عمومي ملل متحد بر ديموکراسي هاي نوظهور در شرق ميانه تاکيد خواهد کرد.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده جهت اشتراک در مجمع عمومي ملل متحد به نيويارک رفت و قرار است درانجا بر کمک جهت تقويۀ ديموکراسي هاي نوظهور در شرق ميانه تاکيد کند.

مشاورين رئيس جمهور ميگويند بيانيۀ روز سه شنبۀ آقاي بش در مجمع عمومي ملل متحد بر ضرورت پيشرفت ديموکراسي در شرق ميانه و تقويۀ ديموکراسي هاي موجود در عراق، لبنان و فلسطين تمرکز خواهد نمود.

جورج بش، رئيس جمهور، بادامۀ مساعي اش در تقويۀ ديموکراسي ها، امروز با رهبران ماليزيا، السلوادور، هاندوراس و تانزانيا ملاقات خواهد کرد.

رئيس جمهور در جريان هفته با رئيس جمهور عراق و رئيس ادارۀ فلسطينيان ملاقات کرده و پروگرام ذروي ايران را با رئيس جمهور فرانسه مورد بحث قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG