لینک های دسترسی

انفجار و تبادلات آتش در بايدواي  صوماليه باعث قتل حد اقل ۱۱ نفر شد.


مقامات در صوماليه ميگويند امروز در يک سؤ قصد ناکام مشهود عليۀ عبداللهي يوسف، رئيس جمهور مؤقت آن کشور حد اقل ۱۱ نفر کشته شدند.

نطاقان حکومت ميگويند در واقعۀ انفجار بم تعبيه شده در موتر حين عبور کاروان موترهاي حامل رئيس جمهور از مقابل عمارت پارلمان در بايدوا به رئيس جمهور آسيبي نرسيد.

مقامات ميگويند انفجار پنج نفر را در داخل کاروان ، بشمول برادر رئيس جمهور، هلاک ساخت. آنها ميگويند قواي امنيتي رئيس جمهور متعاقباً در تبادلۀ آتش، پنج نفر را که قياس ميشد حمله کنندگان باشند، بقتل رسانيدند.

کسي ادعاي مسؤليت اين انفجارات را نکرده است. اسمعيل محمد حرّه، وزير خارجۀ صوماليه بخبرنگاران گفت دو حمله کنندۀ مظنون گرفتار شده است.

رئيس جمهور به پارلمان رفته بود تا براي حکومت جديدش راي اعتماد بگيرد.

بايدوا مقر حکومت مؤقت ضعيف صومالياست. اين حکومت در حالي براي حفظ قدرت خود مجادله ميکند که اسلاميست ها کنترول شان را در جنوب کشور توسعه ميدهند.

XS
SM
MD
LG