لینک های دسترسی

صندوق وجهي بين المللي پلان اصلاحات راي دهي را تصويب کرد.


صندوق وجهي بين المللي اصلاحاتي را تصويب کرد که قدرت راي دهي چين، کورياي جنوبي، مکسيکو و ترکيه را تقويه ميکند.

پير شتاين بروک، وزير ماليۀ آلمان امروز گفت تقريباً ۹۱٪ يک صد و هشتادو چهار کشور عضو بطرفداري از اصلاحات راي دادند. براي تصويب اين اصلاحات ۸۵٪ آرا لازم بود.

پيشنهاد اصلاحات، مرحلۀ اول يک پلان دو مرحله اي براي تقويۀ اعتبار آن سازمان است. منتقدين ميگويند ايالات متحده و کشورهاي غربي در سازمان نفوذ زياده از حد دارند.

مرحلۀ دومي اصلاح طريقۀ اعطاي قدرت راي دهي بهمۀ کشورهاي عضو ميباشد. مامورين صندوق وجهي ميگويند تصويب مجموعۀ اصلاحات مشکل خواهد بود.

در حال حاضر وزنۀ راي کشورهاي عضو مستقيماً متناسب است به مقدار سهميۀ کمک مالي آن کشور به سازمان.

XS
SM
MD
LG