لینک های دسترسی

قواي نظامي تايلند کنترول حکومت را بدست گرفت.


قواي نظامي تايلند ميگويد کنترول حکومت را بدست گرفته و تانک ها مقر صدارت را در بنگکاک، پايتخت تايلند محاصره کرده است.

بيانيه اي که امروز در تلويزيون تايلند قرائت شد حاکيست که قواي وفادار به پادشاه کنترول بنگکاک را بدست گرفته و روي اصلاحات سياسي تصميم خواهد گرفت.

تاکسين شيناواترا، صدراعظم تايلند، جهت اشتراک در مجمع عمومي ملل متحد به نيويارک سفر کرده است. قبل ازانکه قواي نظامي اعلام کرد کنترول حکومت را بدست دارد، تلويزيون دولتي بيانيۀ صدراعظم را منتشر ساخت که حالت اضطرار را اعلام ميکرد.

شاهدان عيني گزارش ميدهد که عساکر و تانک ها در نقاط کليدي در سراسر پايتخت تايلند مستقر گرديده اند.

رهبر تايلند در ماۀ اپريل بعد از هفته ها مظاهرات منتقدين، که او را به فساد اداري متهم کرده و خواستار استعفي اش شدند، پارلمان را منحل کرده و انتخابات جديد را اعلام نمود. اما مخالفين حکومت با انتخابات مقاطعه کردند و محاکم متعاقباً انتخابات را غير قانوني اعلام کردند.

XS
SM
MD
LG