لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان در ترکيه خواستار توقيف پاپ شدند.


تقاضاي مسلمانان جهان براي پوزش طلبي پاپ بندکت بخاطر تبصره هايش در مورد اسلام، ادامه دارد.

کارگران يک اتحاديۀ امور مذهبي در ترکيه امروز در انقره مظاهره کرده تقاضا نمودند که يا پاپ معذرت بخواهد و يا اينکه سفر مجوزه اش را به ترکيه فسخ کند.

بعضي از احتجاج کنندگان تقاضا کردند که وقتي پاپ در ماۀ نومبر از ترکيه ديدن ميکند، بايد توقيف گردد.

اما حکومت ترکيه ميگويد توقع دارد که سفر پاپ طبق تقسيم اوقات به پيش برود.

در عين زمان، واتيکان ميگويد نمايندگاني را اعزام ميکند تا با رهبران مسلمانان جهان ملاقات کرده و بيانيۀ پاپ را که در آلمان ايراد شده بود، مورد بحث قرار دهند.

پاپ گفته است که تبصره هايش نظر شخصي او نبود و در مورد خشم مسلمانان جهان اظهار تاسف کرده است.

پاپ از يک امپراتور قرن ۱۴ روم شرقي نقل قول کرده بود که گويا ارشادات پيامبر اسلام شريرانه و غير بشري بوده است.

XS
SM
MD
LG