لینک های دسترسی

انفجار کنار جاده باعث جراحات ۴ نفر در منطقۀ قبايلي پاکستان شد.


مقامات پاکستاني ميگويند انفجار يک بم کنار جاده در منطقۀ قبايلي باجور در سرحد افغانستان چهار نفر را، بشمول دو زن کارمند صحي مجروح ساخت.

مقامات محلي ميگويند وضع اين زنان خيلي جديست. آنها ميگويند اين بم از دور منفجر ساخته شد. انفجار همچنان رانندۀ موتر و يک رهگذر را مجروح ساخت.

حملۀ امروزي در نزديک خار، شهر عمدۀ منطقه رخ داد. تابحال کسي ادعاي مسؤليت اين حمله را نکرده است ولي مقامات سؤ ظن دارند که تندروان اسلاميست آن را براه انداخته باشند.

باجور منطقه ايست که به پناه دادن به دهشت افگنان مربوط به القاعده و رژيم طالبان شهرت دارد.

در ماۀ جنوري يک حملۀ هوائي ايالات متحده در يک قريۀ باجور، ايمن الظواهري، شخص شماره دوي القاعده را هدف قرار داد. او در وقت حمله در منطقه نبود ولي حد اقل ۱۳ نفر دران حمله کشته شدند.

XS
SM
MD
LG