لینک های دسترسی

جنرال تايلندي: رهبر مؤقت جديد تا دو هفتۀ ديگر تعيين خواهد شد.


تاکسين شيناواترا صدراعظم مخلوع تايلند به تعقيب کودتا در کشورش بسوي برتانيه حرکت کرد.

آقاي تاکسين بروز سه شنبه در حالي که در جلسۀ سالانۀ مجمع عمومي ملل متحد در نيويارک اشتراک داشت، توسط اردو برانداخته شد. وزارت خارجۀ برتانيه ميگويد رهبر تايلند بطور خصوصي به لندن ميرود و با مقامات حکومت ملاقات نخواهد کرد.

آقاي تاکسين قبل از ترک نيويارک گفت که هيچگاه توقع نداشت قواي نظامي کودتا کند. اما او اشاره کرد که کوشش نخواهد کرد که قدرت را براي خود نگهدارد.

در بنگکاک، جنرال سوندهي بون يارات گلين، لوي درستيز و طراح کودتا گفت برانداختن تاکسين از قدرت براي حل و فصل منازعات و اعادۀ عادي شدن اوضاع در کشور لازمي بود.

او تعهد کرد که تا دو هفتۀ ديگر يک نفر ملکي را بحيث صدراعظم تعيين کند و گفت انتخابات جديد تا ماۀ اکتوبر سال آينده برگزار خواهد شد.

جنرال تايلندي باين سؤال مستقيماً جواب نداد که آيا دارائي آقاي تاکسين ضبط خواهد شد و يا اينکه صدراعظم بخاطر فساد اداري ادعا شده تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت يانه. او گفت نه صدراعظم و نه اعضاي کابينه اش بکدام جرمي متهم نشده اند.

سوندهي گفت بهومي پول ادولياديج، پادشاۀ تایلند به او صلاحيت داده تا رهبري يک حکومت مؤقت را بعهده بگيرد که تا وقت تشکيل حکومت جديد سرپرست حکمروائي کند.

د.

XS
SM
MD
LG