لینک های دسترسی

آيت الله خامنه اي: جهت بازداري دشمنان ايران بقواي نظامي قوي ضرورت است.


آيت الله علي خامنه اي، رهبر روحاني ايران ميگويد کشورش بايد براي مقابله با همۀ مهاجمين خارجي آماده باشد.

آيت الله خامنه اي امروز در محضر قواي نظامي آن کشور بيانيه ايراد ميکرد. او گفت يک قواي نظامي نيرومند براي بازداري آنچه او دشمنان کشورش خواند، مهم است.

بروز سه شنبه، جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده گفت حکمروايان ايران منابع کشور شان را براي تمويل دهشت افگنان، تحريک افراطيون و کسب اسلحۀ ذروي استعمال ميکنند.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران با مدافعه از پروگرام ذروي کشورش پاسخ داده آنرا شفاف و صلح آميز خواند. او از کشورهائي که هم اکنون اسلحۀ ذروي دارند بخاطر مساعي شان جهت مانع شدن ايران از کسب تکنالوژي ذروي، انتقاد کرد.

ايران يک ضرب الاجل تاريخ ۳۱ آگست شوراي امنيت ملل متحد را در مورد متوقف ساختن کار غني سازي يورانيم ناديده گرفت. غرب ميگويد آن پروگرام براي توليد اسلحۀ ذرويست.

XS
SM
MD
LG