لینک های دسترسی

کميتۀ روابط خارجي مجلس سنا امروز صبح جلسۀ استماعيه اي در مورد افغانستان داير کرد.


در جلسۀ استماعيۀ کميتۀ روابط خارجي مجلس سنا دگر جنرال جيمز ال جونز بصورت عموم روي عمليات نظامي ناتو و آيسف و همچنان مساعي بازسازي افغانستان گواهي داده نتيجه گيري کرد که در سراسر افغانستان طي پنج سال گذشته پيشرفت هاي چشم گيري رونما شده است. او گفت از طريق مساعي جامعۀ بين المللي افغانستان ديگر بايد يک دولت ناکام نه بلکه يک دولت آسيب پذير خوانده شود. اما او خاطر نشان ساخت که باوجود پيشرفتي که صورت گرفته بمنظور تضمين پيروزي در دراز مدت کمک ها به افغانستان بايد بطور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. او گفت درين حالتي که ناتو مسؤليت امنيتي سراسر افغانستان را بعهده ميگيرد، نقش رهبري ايالات متحده درين مساعي نسبت بهر وقت ديگر اهميت دارد. او گفت بعقيدۀ وي با ادامۀ کمک ها ناتو عاقبت خواهد توانست که شرايط را براي ادامۀ پيشرفت در افغانستان آماده سازد. جنرال جونز تاکيد کرد که کمک نظامي بدون کمک اقتصادي جهت بلند بردن سطح حيات مردم و ايجاد مشاغل و فرصت ها براي مردم عادي کشور مؤثر نخواهد بود. داکتر بارنت روبين نيز روي اين موضوع تاکيد نموده گفت افغانستان يکي از فقيرترين کشور جهان است و اگر براي پشبرد سطح حيات مردم مساعي صورت نگيرد، جنگ عليۀ دهشت افگني مؤثر نخواهد بود. داکتر بارنت روبين بر يک موضوع ديگر نيز خيلي تاکيد کرد و آن نقش پاکستان در جنگ عليۀ طالبان و دهشت افگني است. او گفت: "مرکز جهاني دهشت افگني امروز در پاکستان است. توطئۀ بم گزاري در برتانيه درانجا طرح گرديد و اسامه بن لادن درانجا بودوباش دارد. من همچنان ميخواهم توجۀ شما را بموضوعي جلب کنم که جنرال جونز امروز درين جلسه بجواب سؤال سناتور هيگل گفت. سناتور هيگل از جنرال جونز پرسيد آيا اين حقيقت دارد که مقر قومانداني طالبان در کويته است؟ و جنرال جونز گفت اين حقيقت بصورت عموم قبول شده است. اين چه معني دارد؟ باين معني است که مقر قومانداني طالبان در مرکز يکي از چهار ولايت پاکستان است. مرکز قومانداني طالبان در کدام مغارۀ کوه يا در امتداد سرحد پاکستان و افغانستان نه بلکه در مرکز يکي از چهار ولايت پاکستان قرار دارد. و بنا به ارزيابي ادارات امنيتي افغاني و بين المللي در کابل حکومت پاکستان در قسمت اخلال قومانده و کنترول طالبان هيچ کاري را انجام نميدهد." داکتر روبين گفت قبل از جلسۀ استماعيه يک پيام از يک دپلومات ارشد يکي از کشورهائي که در ناتو عسکر دارد از کابل دريافت کرده است و او اين پيام را قرائت کرد که حاکيست: "طوري که ميدانيد جورج بش رئيس جمهور هفتۀ آينده با رؤساي جمهور افغانستان و پاکستان ملاقات ميکند. اکنون عمۀ چشم ها نگران اين جلسۀ تاريخ ۲۷ سپتمبر است. بدون استفاده از قوۀ فوق العاده زياد دپلوماتيک توسط رئيس جمهور ايالات متحده عليۀ پرويز مشرف از پيشرفت زيادي توقع برده نميشود. تقريباً پنجاه رهبر ارشد طالبان در داخل و اطراف کويته بايد فوري توقيف گردند. احتجاج پاکستان که قابليت اين کار ندارد نادرست است." داکتر روبين تاکيد کرد که جنبش هاي چريکي اي که در خارج کشور پناه گاه داشته باشند، شکست نخواهد خورد. پس براي برخورد با مشکلات عظيم داخلي افغانستان مسدود کردن اين پناه گاه لازميست. موضوع پاکستان و عقد قرارداد حکومت با تندروان در وزيرستان شمالي از جنرال جونز نيز پرسيده شد و او در جواب گفت که طوريکه مقامات پاکستاني براي او در سفر هفتۀ گذشته اش توضيح کردند اين موافقتنامه بروي خط خوب معلوم ميشود ولي قواي ناتو از نزديک مراقب آن است و اوضاع را ارزيابي ميکند و در ختم ماۀ جاري ارزيابي خود را ارائه خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG