لینک های دسترسی

قوماندان قواي امريکا در افغانستان ميگويد، هيچ پلاني براي کاهش قواي امريکا درآيندۀ نزديک نيست .


يک قوماندان ارشد قواي ايالات متحده در افغانستان ميگويد احتمال دارد که قواي امريکا در افغانستان لا اقل تااوايل سال آينده عيسوي بهمين تعداد فعلي باقي بماند.

دگرجنرال کارل آيکنبزي امروز پنجشنبه طي کنفرانس مطبوعاتي اي در واشنگتن گفت ، ماه فبروري تعداد قواي امريکايي در افغانستان زماني دوباره ارزيابي خواهد شد که امريکا قومانداني قواي ناتو را بعهده گيرد. او گفت آن وقت قوماندانان شايد پيشنهادات تازه را به مامورين وزارت دفاع ارائه کنند.

همچنان امروز پنجشنبه قوماندان اعلي قواي ائتلاف در اروپا گفت يک موافقۀ صلح بين حکومت پاکستان وتندروان طرفدار طالبان در منطقۀ قبايلي همسرحد با افغانستان شايد باعث ايجاد صلح گردد.

جنرال جيمز جونز به کميتۀ روابط خارجي مجلس سناي امريکا گفت اگر دو جانب از اين موافقۀ صلح پيروي نمايند ،شايد يکماه ويا مدت بيشتري وقت گيرد تا نتايج مثبت اين موافقه مشاهده شود. او گفت در آن صورت او براي مذاکره با مقامات ارشد به پاکستان مسافرت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG