لینک های دسترسی

قواي عراقي مسؤليت  امنيت ولايت ذيقار  را رسماً بدوش  گرفت.


قواي عراقي مسؤليت امنيت ولايت ذيقار را رسماً بدوش گرفت. اين دومين ولايت از جملۀ هجده ولايت عراق است که ادارۀ آن به عراقي ها انتقال داده ميشود.

قواي عراقي امروز ادارۀ اين ولايت را از قطعۀ ايتالوي قواي چندين مليتي در حالي بدست گرفت که آرتورو پاريسي وزير دفاع ايتاليه و نوري المالکي صدراعظم عراق در مراسم تسليم دهي حضور داشتند.

داکتر زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده درعراق در بيانيه اي انتقال ادارۀ اين ولايت را يک واقعۀ مهم تاريخي در راستاي يک عراق با ثبات خواند.

بم گذاري ها و جنگ هاي فرقوي نيز در عراق ادامه داشت . در بغداد افراد مسلح بر يک قرار گاه پوليس درناحيۀ منصور در بغداد حمله کرده شش مامور پوليس را کشته و يکي را زخمي ساختند.

در ژينو تحقيق کننده خاص ملل متحد در مورد شکنجه گفت که شکنجه شايد نسبت به دوران نظام صدام حسين رهبر مخلوع عراق بدتر شده باشد

وي در مورد اتهامات شکنجه در مراکز توقيف عراقي صحبت ميکرد.

XS
SM
MD
LG