لینک های دسترسی

رئيس جمهور لبنان اسرائيل را در جلسه مجمع عمومي تقبيح کرد.


رئيس جمهور لبنان اسرائيل را بخاطر ويراني هاي کشورش توسط آنچه که وي تهاجم وحشيانۀ دولت يهودي خواند ، تقبيح نمود. ايمل لهود رئيس جمهور لبنان درجريان خطابۀ امروزي اش در مجمع عمومي ملل متحد ، اسرائيل را متهم به هدف قرار دادن افراد ملکي متهم نمود که باعث کشته شدن يا معيوبي هزاران نفر در جريان عمليات نظامي اخير عليه تندروان حزب الله در لبنان گرديد. قبل بران بوريس تا ديچ ، رئيس جمهور سربستان گفت که اوضاع کوسوڤو و تمام بالقانات ، مسائل دشواري است که کشورش با ان روبرو ميباشد آقاي تا ديچ، در جريان ايراد خطابه اش به جلسه مجمع عمومي ملل متحد ، گفت که هرگونه حل مساله ايالت تحت اداره ملل متحد بايد بر اساس شناخت اصول و قوانين بين المللي و ارزشهاي ديموکراتيک باشد بينگو و متاريکه ، رئيس جمهور مَلاوي براي تايوان عضويت بحيث ناظر را در سومين روز شصت و يکمين جلسه مجمع عمومي ملل متحد در نيويارک، تقاضا نمود.

XS
SM
MD
LG