لینک های دسترسی

رهبران کودتاي تايلند تمام جلسات سياسي را ممنوع قرار داده است


رهبران کودتاي تايلند ميگويند که چهار همکار تاکسين شناواترا صدراعظم مخلوع انکشور را توقيف کرده اند. رهبران نظامي ، امروز در بنکاک گفتند که معاون صدارت و مشاور ارشد صدراعظم ، وزير محيط زيست و رئيس دفتر صدراعظم را توقيف کرده است. اين خبر به تعقيب بيانيه تلويزيوني اي منتشر شد که طي آن رهبران کودتا، احزاب سياسي را از دائر کردن جلسات منع نموده و دستور داده اند تا احزاب تمام فعاليت هاي شانرا متوقف سازند. دريک بيانيه که امروز پنجشنبه در تلويزيون سرتاسري قرائت شد، مامورين نظامي تايلند گفتند تا زمانيکه کار روي اصلاحات تکميل گردد، قيود وسيعي را بر فعاليت هاي سياسي ادامه خواهند داد. قبلا بروز چهارشنبه رهبران کودتا منع هرگونه اجتماع پنج نفر يا بيشتر ازا نرا اعلام کردند . انها همچنان گفتند که قيودي را بر مطبوعات به شمول منع نظريات عامه ، نافذ ساختند. رهبران کودتاي نظامي تايلند تعهد کردند که يک صدراعظم مؤقت را تا دو هفتۀ ديگر تعين خواهند کرد و انتخابات جديد را در جريان يکسال براه خواهند انداخت.

XS
SM
MD
LG