لینک های دسترسی

پاپ بروز دوشنبه با سفراي کشورهاي اسلامي ملاقات ميکند.


پاپ بندکت در کوشش براي توضيح تبصره هايش در مورد اسلام که رهبر کليساي رومن کاتوليک ميگويد سؤ تعبير شده، از سفراي کشورهاي اسلامي در واتيکان دعوت نموده تا هفتۀ آينده با او ملاقات کنند.

اين ملاقات روز دوشنبه در کستل گندولفو، اقامتگاۀ تابستاني پاپ، همچنان شامل رهبران مذهبي اسلامي خواهد بود.

پاپ بندکت گفت تبصره هايش در مورد اسلام و خشونت، نظرات شخصي او نبود. او ميگويد بمسلمانان منحيث پرستش کنندگان خداي واحد احترام عميق دارد.

پاپ هفتۀ گذشته در مورد پيامبر اسلام در آلمان صحبت کرد. رهبر کليساي رومن کاتوليک از يک امپراتور قرن ۱۴ نقل قول کرد که حاکي بود بعضي از ارشادات پيامبر اسلام شريرانه و غير انساني است. بندکت همچنان موضوع جهاد اسلامي را تذکر داده گفت خشونت با طبيعت خداوند سازگار نيست.

صدها مسلمان در چندين شهر پاکستان بعد از نماز جمعه دست بمظاهرات خياباني زده و پاپ بندکت را بخاطر تبصره هايش محکوم کرده اند.

XS
SM
MD
LG