لینک های دسترسی

افراد مسلح در افغانستان رئيس امور زنان قندهار را بقتل رسانيدند.


پوليس در جنوب افغانستان ميگويد رئيس امور زنان ولايت قندهار در خارج منزلش بضرب گلوله کشته شده است.

مقامات در شهر قندهار ميگويند افراد مسلح ناشناس سوار بر موترسيکل صفيه عمه جان را که از منزل بسوي دفترش روان بود هدف گلوله قرار دادند.

کسي ادعاي مسؤليت نکرده ولي اين حمله بحملات قبلي شورشيان طالب شباهت دارد. شورشيان طالب عليۀ حکومت افغانستان و عساکر خارجي پشتيبان اردوي افغانستان در جنگ اند.

صفيه عمه جان در سال ۲۰۰۲ به تعقيب برانداختن رژيم افراطي طالبان، بحيث رئيس ادارۀ جديدالتشکيل امور زنان در ولايت قندهار مقرر شد. تهاجم تحت رهبري ايالات متحده که طالبان را از قدرت برانداخت حکومت جديد را قادر ساخت تا حقوق زنان را که تحت رژيم طالبان سرکوب شده بودند، اعاده کند.

XS
SM
MD
LG