لینک های دسترسی

مقامات برتانوي يک خانم را به سازمان دهي تمويل دهشت افگنان رسماً متهم کردند.


مقامات برتانوي يک خانم از شهر مانچستر آن کشور را بسازمان دهي انتقال پول بمنظور دهشت افگني رسماً متهم کرده اند.

مقامات ميگويند بسلسلۀ تحقيق اتهاماتي که مهرين حاجي به حبيب احمد مظنون دهشت افگني در حدود ۷۶۰۰ دالر داده بود تا فعاليت هاي او را تمويل کند، اين خانم ۲۵ ساله را بتاريخ ۱۹ سپتمبر توقيف کردند. مقامات حبيب احمد را هفتۀ گذشته به جمع آوري اطلاعات در مورد اهداف بالقوۀ دهشت افگني و سفر به پاکستان براي تعليمات اسلحه، متهم کردند.

آنها ميگويند قرار است مهرين حاجي بروز سه شنبه در يک محکمه در لندن حاضر شده و باين اتهامات جواب بدهد.

پوليس طي ماه هاي اخير يک تعداد حملات ضد دهشت افگني را در داخل و اطراف مانچستر براه انداخته است.

XS
SM
MD
LG