لینک های دسترسی

اعضاي پارلمان عراق کميته اي را جهت تعديل قانون اساسي تشکيل کرده اند


اعضاي پارلمان عراق کميته اي را تشکيل کرده اند تا بر قانون اساسي مرور کرده و آنرا تعديل نمايند. اقليت هاي سني در عراق در صدد چنين اقدامي بودند.

اعضاي پارلمان امروز ايجاد اين کميتۀ ۲۷ عضوي را که شامل شيعيان، عرب هاي سني و کرد هاست، تصويب نمودند. مقامات توقع دارند اعضاي کميته فردا تعيين گردند.

کميتۀ مرور بر قانون اساسي بخشي از يک مصالحۀ دو مرحله اي است که بروز يکشنبه بمنظور خاتمه بخشيدن بيک بن بست سياسي تشکيل شده است.

توقع ميرود اعضاي پارلمان عراق بروز سه شنبه کار را روي بخش دوم اين توافق که پيشنهاد شيعيان مبني بر ايجاد مناطق فدرالي بر اساس فرقه هاي مختلف آن کشور است، آغاز کنند.

قرار است پارلمان مباحثات روي اين اقدام را بروز سه شنبه آغاز نمايد ولي اگر آن لايحه تصويب شود، اعضاي پارلمان موافقه کرده اند که تا يک و نيم سال ديگر مرعي الاجرا نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG