لینک های دسترسی

بلير طي بيانيه اي در محضر اعضاي حزب کارگر از سياست خارجي برتانيه مدافعه کرد.


توني بلير، صدراعظم برتانيه، در آخرين بيانيه در محضر اعضاي حزب کارگر قبل از ترک قدرت در سال آينده، از سياست خارجي خود شديداً مدافعه کرده است.

آقاي بلير امروز به اعضاي حزب گفت که تهديد دهشت افگني که برتانيه با آن مواجه است براي يک نسل و يا ديرتر دوام خواهد کرد. او گفت تاوقتي که برتانيه تبليغات دشمن را که ميگويد برتانيه بنحوي مسؤل است، ناديده ميگيرد، جنگ عليۀ افراطي گرائي پيروز نخواهد شد.

نمايندگان حزب که در تالار کنفرانسي در مانچستر اجتماع کرده اند از قدرداني بلير بخاطر پشتيباني حزب از او در جريان دور سوم و نهائي اش منحيث صدراعظم، با شور و هلهله استقبال کردند. او از حزب تقاضا کرد تا ارزش ها اعتدالي را حفظ کند.

پشتيباني مردم از بلير بخاطر حمايت او از جنگ تحت رهبري ايالات متحده در عراق و مشي اش با رابطه به شرق ميانه، کاهش يافت. سروي هاي تازۀ آراي عامه نشان ميدهد که حزب محافظه کار در مسابقه براي صدارت از حزب کارگر پيشي گرفته است.
XS
SM
MD
LG