لینک های دسترسی

بش و کرزي در قصر سفيد ملاقات کردند.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد جنگ در افغانستان بخشي از مبارزۀ جهاني عليۀ دهشت افگني است.

آقاي بش امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با آقاي کرزي رئيس جمهور افغانستان گفت امريکائيان نيت کمک به حکومت در کابل را دارند تا در قسمت شکست دادن دهشت افگنان پيروز شود. او گفت طالبان و القاعده کوشش ميکنند که ديموکراسي را در کشورهاي جنوب آسيا شکست بدهند تا بتوانند حملات را در سراسر جهان براه اندازند.

آقاي کرزي گفت از آقاي بش و مردم امريکا بخاطر کمک بکشورش ممنون است. او گفت دو رهبر يک سلسله موضوعات، بشمول بازسازي افغانستان و موضوعات منطقوي، بشمول روابط کابل با پاکستان را مورد بحث قرار دادند.

بروز چهارشنبه، پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، در يک جلسۀ مشترک در قصر سفيد، باين دو رهبر ميپيوندد.

XS
SM
MD
LG