لینک های دسترسی

مشرف اين ادعا را تکذيب کرد که کشور مسؤل شورش روزافزون طالبان در افغانستان است.


رئيس جمهور پاکستان اين ادعاها را تکذيب کرد که کشورش مسؤل شورش روز افزون طالبان در افغانستان است.

پرويز مشرف طي سخنراني در شوراي روابط خارجي نيويارک اين گفتار رئيس جمهور افغانستان را رد کرد که شورشيان طالب در مناطق سرحدي پاکستان پنهان شده اند، شورش روزافزون در افغانستان را به پيش ميبرند.

آقاي مشرف گفت که حامد کرزي بهترين شخص براي رهبري افغانستان است. ولي او همچنان گفت آقاي کرزي بايد بمنظور شکست دادن شورش طالبان کشور خود را بخوبي بشناسد.

او از افغانستان تقاضا کرد تا بنارضائيتي پشتون ها که پشتيبانان طالبان هستند، خاتمه دهد.

آقاي مشرف در مورد کتاب خاطراتش که بروز دوشنبه منتشر شد، در ايالات متحده سخنراني ميکند.

رئيس جمهور پاکستان بروز چهارشنبه با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و آقاي کرزي، ملاقات خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG