لینک های دسترسی

در حملۀ قواي ايالات متحده در عراق هشت نفر کشته شد.


در يک عمليات تحت رهبري ايالات متحده عليۀ تندروان القاعده در شهرک بعقوبه در عراق هشت نفر کشته شدند.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد چهار مظنون دهشت افگني و چهار زن از اهالي درين حملۀ امروزي بقتل رسيدند. همچنان دو شورشي مظنون و يک زن مجروح شدند. قواي نظامي گفت کوشش ميکند در تعقيب شورشيان خطر به اهالي را کاهش دهد ولي دهشت افگنان عمداً زنان و اطفال بيگناه را در محلاتي قرار ميدهند که معروض بخطر شوند.

امروز چهارشنبه در ساير خشونت ها در اطراف عراق حد اقل ۱۳ نفر، بشمول يک صاحب منصب در واحد جرايم عمدۀ عراق در بغداد و يک عسکر عراقي در يک موضع تفتيش در شهر شمالي کرکوک کشته شدند. همچنان قواي نظامي ايالات متحده ميگويد يک عسکر قواي زميني و يک عسکر قواي پيادۀ بحريه بروز دوشنبه در ولايت الانبار از اثر آتش دشمن بقتل رسيد.

تورن جنرال William Caldwell يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده ميگويد در هفتۀ جاري در حملات انتحاري عليۀ اهالي و قواي امنيتي افزايش بعمل آمده است.
XS
SM
MD
LG