لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري در وزرات داخلۀ افغانستان ۱۲ نفر را کشت.


مقامات افغاني ميگويند يک بم گزار انتحاري خود را در خارج محوطۀ وزارت داخله در کابل منفجر ساخته ۱۲ نفر را کشته و ۴۲ تن ديگر را زخمي ساخت.

حمله کننده مواد منفجره اي را که به بدن خود چسپانده بود، در حوالي ساعت هشت صبح، وقتي مامورين بالاي وظيفه حاضر ميشدند، منفجر ساخت.

يک سخنگوي وزارت داخله گفت دو تن از مقتولين افراد پوليس بودند.

XS
SM
MD
LG