لینک های دسترسی

رهائي يک محبوس امريکائي از زندان افغانستان


مامورين افغاني يک تن امريکائي را که در سال ۲۰۰۴ بخاطر احداث زندان شخصي و تعذيب زندانيان ، محبوس شده بود ، رها کرده اند.

برينت بينيت امريکائي بعد از سپري نمودن بيش از دو سال از جمله سه ميعاد حبس رها شد و بروز شنبه ذريعه طياره به خارج افغانستان انتقال گرديد. برينت از جمله سه امريکائياي بود که بخاطر تعذيب و شکنجه افغانهاي مظنون زنداني شده بودند.

در ماه سپتامبر ۲۰۰۴ يک محکمه کابل ، يکي از جمله اين سه نفر امريکائي که نامش ايدوين کارا بال را به هشت سال زندان محکوم کرد. کا را بالا ، در ماه اپريل رها شد ، در حاليکه ايديما بايد سه سال ديگر از ميعاد حبس تنقيص يافته خود را در زندان سپري کند.

اديما ادعا کرد که عمليات مبارزه او عليه دهشت افگني به اساس انسجام موجود با وزارت دفاع امريکا و همچنان مقامات افغاني صورت گرفت. حکومات امريکا و افغانستان اين ادعا را انکار کرده و عاري از حقيقت خواندند.

XS
SM
MD
LG