لینک های دسترسی

گرجستان صاحب منصبان روس را به سازمان امنيت و همکاري اروپا تسليم کرد.


گرجستان چهار صاحب منصب نظامي روسيه را که باتهام جاسوسي توقيف کرده بود به سازمان امنيت و همکاري اروپا تسليم کرده است.

طبق گزارش تلويزيون گرجستان در مراسم تسليمي به چهار صاحب منصب روس ابلاغ گرديد که آنها باتهام جاسوسي اخراج ميشوند. متعاقباً يک وسيلۀ نقليۀ سازمان امنيت و همکاري اروپا آنها را انتقال داد.

باوجود اعلاميۀ قبلي گرجستان در مورد آزادي عساکر، ماسکو علائمي را بروز نداده که هدايت قطع همۀ راه هاي مواصلاتي و پستي را فسخ کند. وزراي ترانسپورت و مخابرات قبلاً گفتند که همۀ راه هاي هوائي، موتررو، خطوط آهن، هوائي و پستي را قطع ميکند.

ولاديمير پوتين اين واقعه را تقبيح کرده و دهشت افگني دولتي توسط گرجستان خواند. او همچنان اين عمل حکومت تفليس را به تاکتيک هاي پوليس مخفي اتحاد شوروي ده ها سال قبل تشبيه کرد.

XS
SM
MD
LG