لینک های دسترسی

خشونت در عراق باعث قتل ۱۵ نفر شد و پوليس اجساد بيشتري را کشف کرد.


گلوله باري و بم گزاري ها در عراق باعث مرگ حد اقل ۱۵ نفر، بشمول سه عسکر عراقي در کوت و يک عسکر برتانوي در بصره گرديده است.

در اطراف بغداد پوليس اجساد مسخ شدۀ حد اقل ۵۰ نفر را يافت که آثار شکنجه در وجود شان ديده ميشد.

افراد مسلح ۱۴ نفر را از يک مغازۀ کمپيوتر فروشي در مرکز بغداد اختطاف نمودند. بروز يکشنبه اختطاف کنندگان ۲۶ کارگر را از يک مسلخ در غرب بغداد اسير گرفتند.

زلمي خليل زاد، سفير ايالات متحده مسؤليت اکثر قتل ها را بدوش جوقه هاي مرگ مربوط گروه هاي فرقوي انداخت. او بروز يکشنبه در تلويزيون ايالات متحده گفت حکومت عراق بايد طي دو ماۀ آينده جهت کاهش خشونت هاي فرقوي اقدامات بيشتري نمايد.

پارلمان عراق امروز حالت اضطرار را دران کشور براي مدت ۳۰ روز ديگر تمديد نمود. حالت اضطرار از ماۀ نومبر سال ۲۰۰۴ باينطرف نافذ بوده است.

XS
SM
MD
LG