لینک های دسترسی

اگر هند شواهد دست داشتن استخبارات پاکستان را در بم گزاري بمبئي ارائه کند، پاکستان اقدام خواهد کرد.


وزارت خارجۀ پاکستان ميگويد اگر هند شواهد و مدارکي را عرضه کند که نشان بدهد ادارۀ استخبارات پاکستان در بم گزاري ماۀ جولاي قطارهاي آهن بمبئي دست داشت، پاکستان در زمينه اقدام خواهد کرد.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ پاکستان امروز بخبرنگاران گفت اگر هند ثابت بسازد که مردمي را در پاکستان به آن ارتباط ميدهد، اسلام آباد در تحقيقات کمک خواهد کرد.

شيڤ شنکر منن، سکرتر وزارت خارجۀ هند بروز يکشنبه گفت هند مدارکي دارد که نشان ميدهد ادارۀ استخبارات نظامي پاکستان در طرح توطئۀ حمله کمک کرده و لشکر طيبۀ مقيم پاکستان در قسمت جا سازي بم ها مدد نموده بود.

او گفت دهلي جديد شواهد ارتباط دستگاۀ استخباراتي نظامي هند را در بم گزاري ۱۱ جولاي در بمبئي که باعث قتل ۱۸۶ نفر شد، به اسلام آباد ارائه خواهد کرد.

کمشنر پوليس بمبئي اين موضوع را بار اول بروز شنبه بيان کرد.

لشکر طيبۀ پاکستان بسرعت دست داشتن در حمله را تکذيب نمود.

XS
SM
MD
LG