لینک های دسترسی

شورشيان ببرهاي تامل بمذاکرات با حکومت توافق کردند.


شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا موافقه نموده اند که با حکومت آن کشور مذاکرات صلح را براه اندازند.

رهبران شورشيان اين تصميم شان را امروز به تعقيب ملاقات با يک نمايندۀ ارشد ناروي در سنگر مستحکم ببرها اعلام کردند.

يان هنسن باور امروز در شهر کلينوچي که تحت سلطۀ شورشيان است با کدر رهبري ببرهاي آزادي بخش تامل ايلام ملاقات کرد تا روي ختم خونريزي هاي اخير مذاکره کند.

قبلاً حکومت سري لانکا به هنسن باور گفت براي مذاکرات با رهبران شورشيان بتاريخ ۳۰ اکتوبر يا دهم نومبر آماده است.

هنسن باور بروز دوشنبه با نرمل سري پالا، رئيس هيئت حکومت در مذاکرات ملاقات نمود.

ناروي در سال ۲۰۰۲ براي ايجاد آتش بس ميانجي گري کرده بود، ولي آن توافق در جريان جنگ هاي ماه هاي اخير ناديده گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG