لینک های دسترسی

جنگ هاي تازه ۸۰ هزار افغان را بيجا ساخته است.


ادارۀ پناه گزينان ملل متحد ميگويد جنگ بين قواي تحت رهبري ناتو و شورشيان مظنون طالب ۸۰ هزار تا ۹۰ هزار نفر را در جنوب افغانستان بيجا ساخته است.

کمشنر عالي ادارۀ پناه گزينان ملل متحد امروز طي بيانيه اي گفت تا ۱۵ هزار خانواده در ولايات قندهار، ارزگان و هلمند بيجا شده اند.

درعين زمان ادارۀ استخبارات افغانستان ميگويد مقامات ۱۷ بم گزاري انتحاري بالقوه را، که طبق ادعا در پاکستان تربيه شده بودند، دستگير کرده اند.

يک سخنگوي ادارۀ استخبارات ميگويد عمال امنيتي اين مظنونين را قبل ازانکه فرصت حمله بر اهداف شان را در افغانستان داشته باشند، توقيف نمودند.

او ميگويد توقيف شدگان بمقامات گفتند آنها در کمپ هاي تعليمي پاکستان تربيه شده بودند.

نطاق ادارۀ استخبارات افغانستان ميگويد تندروان در پاکستان جنگجويان را با اين بيانات ترغيب ميکنند حملات انتحاري را براه اندازند که گويا اسلام در افغانستان معروض بخطر است.

مقامات افغاني و پاکستاني همديگر را متهم ميکنند که در قسمت مبارزه با شورش تحت رهبري طالبان در افغانستان اقدامات کافي نميکنند.

XS
SM
MD
LG